Ето нашите резултати от ВО

Браво, мои пораснали вече Сладури! Резултатите от изпитите са известни. Аз съм много доволна от вас и вашите резултати. А те са:

Средни резултати на класа на НВО:

-БЕЛ                       - 15.11 точки - мн.добър 5.00

-Математика          - 15.27 точки - мн.добър 5.06

-Човек и природа   - 16.00 точки - мн.добър 5.18

-Човек и общество - 16.22 точки - мн.добър 5.34

Национално външно оценяване 2013/2014г.

Тестове и критерии за оценяване на тестовете от ВО 2014г.

Тест по БЕЛ 07.04.2014г.
BEL_4klas_TEST_2014.pdf
Adobe Acrobat документ [327.0 KB]
Скачать
Диктовка
BEL_4klas_DIKTOVKA-2014.pdf
Adobe Acrobat документ [170.8 KB]
Скачать
Критерии за оценяване на теста и диктовката
BEL_kriterii-1.docx
Microsoft Word документ [37.4 KB]
Скачать
Математика - тест
2013_14_math_4klas.pdf
Adobe Acrobat документ [188.0 KB]
Скачать
Математика - ключ н за верните отговори
Math_2014_key-s.pdf
Adobe Acrobat документ [59.4 KB]
Скачать
Маематика - критерии
Math_2014_kriterii-sajt.pdf
Adobe Acrobat документ [96.4 KB]
Скачать
Човекът и природата - тест и верни отговори
2013_14_CHP_4klas.pdf
Adobe Acrobat документ [444.7 KB]
Скачать
Човекът и обществото - тест и верни отговори
2013_14__hO_4klas.pdf
Adobe Acrobat документ [1.0 MB]
Скачать

Сайтове на приятели

Сайт на училището:

http://ouraikov.jimdo.com/